sparrow_hawk_ua: sparrow-hawk (Default)
[personal profile] sparrow_hawk_ua
https://lh5.googleusercontent.com/-rkml-KaDrpk/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAIU/njXU9kbHWBs/photo.jpg

Роби те, що волієш - і хай це буде єдиний закон.

Ці слова Алістера Кроулі не слід тлумачити у вульгарно-нігілістичному плані. Він мав на увазі те, що кожна людина, незалежно від стану та статі ("Кожен чоловік та кожна жінка - це зірка" - ще один з його наріжних висловів), має право на те, щоб слідувати поклику свого серця, тому, що він називав true will - істинна воля.

Людство, en masse, схильне до того, щоб дуже швидко забувати істинне значення свят та традицій. Той сенс, що його вкладали при започаткуванні, втрачається за пізнішими нашаруваннями механістичних ритуалів, іноді стаючи своєю повною протилежністю. Так стало і з міжнародним жіночим днем.

Зараз багато хто критикує це свято з позицій антикомунізму. Не слід, однак, забувати, що експлуатація свята не робить його власністю того режиму. Так само, як не слід забувати, що не будь-який антикомунізм - це приклад для наслідування, найпослідовніші його адепти були, водночас, палкими реакціонерами-мізогінами та поціновувачами зібрань ККК. Тож не будемо виливати воду з ванночки разом з немовлям.

Сенс цього свята - у праві. Перш за все, у найсвятішому, на мою думку, праві кожної людини - праві вибору.

Тисячоліттями у людських суспільствах різних частин земної кулі різного ступеню патріархальності тим представникам виду гомо сапіенс, яким випала доля народитися жінками, надавалася вкрай обмежена вибірка соціальних ролей, вихід за межі якої часто-густо загрожував фізичною смертю.

Бізнес, побудова професійної кар'єри, мандрівки світом, велике мистецтво, наука, політика, війна - активні ролі у всіх цих сферах, за незначними винятками, завжди належали чоловікам.

Це змінилося, з історичної точки зору, буквально кілька хвилинок тому. А вже багато хто сприймає це, як належне, і забуває цінність цих змін та необхідність їхнього подальшого розвитку. Особливо прикро, коли так чинять самі жінки.

Ось тому я хочу ще раз сказати: кожна жінка має право. Право бути такою, якою вона хоче бути.

Будувати кар'єру - чи бути домогосподаркою (що є дуже важкою і відповідальною працею, особливо при наявності дітей). Бути самою - чи бути з кимось. Мати моногамні - чи полігамні стосунки. Народжувати - чи ні. Мати одного партнера - чи практикувати зв'язки з багатьма водночас. Сповідувати релігійне чи квазірелігійне пуританство - чи продавати сексуальні послуги або зніматися у порнографії. Мати гетеросексуальні, гомосексуальні або якісь інші відносини. Бути пацифісткою - чи завербуватися у солдати та зробити вбивство представників свого виду своїм ремеслом. Піти у науку чи професію, хоч би як її вважали "традиційно чоловічою" - і мати право на рівні умови та рівну платню з усіма іншими. Все життя провести на одному місці - чи мандрувати Землею до скону, ні до чого не прив'язуючись.

Це її вибір. І ніхто не має права нав'язувати іншого. Навіть жінки - особливо жінки, з яких би "найкращих побажань для сестер" вони не виступали, чи то з позицій "берегинь традиційних цінностей" чи "єдиноправильних феміністок" - байдуже.

Людство лише на самому початку цього шляху - шляху до вільного права вибору кожним та кожною. Але я знаю, що ми будемо рухатися цим шляхом далі.

Вітаю зі святом.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
123456 7
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 10:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios